PRTH

ZENVIA Inc. ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แก่ Twilio Inc.

By August 2, 2021 No Comments

เซาเปาโล–30 ก.ค.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ZENVIA Inc. ("ZENVIA") (NASDAQ: ZENV) ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 3,846,153 หุ้นตามที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ ให้แก่ Twilio Inc. ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ("Concurrent Private Placement") ที่ราคาหุ้นละ 13.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเสนอขายในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป

ZENVIA ระดมทุนได้ 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการทำ Concurrent Private Placement และเมื่อรวมกับการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 11,538,462 หุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ("IPO") ในราคาหุ้นละ 13.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปิดการเสนอขายไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เท่ากับว่า ZENVIA ระดมทุนรวมกันได้ประมาณ 200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ตามที่มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ Form F-1 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา เงินสุทธิส่วนหนึ่งจากการทำ IPO และ Concurrent Private Placement จะถูกนำไปใช้จ่ายเป็นเงินสดเพื่อซื้อ One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática SA — Direct One และจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี การลงทุนเพื่อขยายการดำเนินงานของเราในต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนสำหรับการควบรวมกิจการอื่น ๆ ตามที่มีโอกาส การเข้าซื้อกิจการหรือการลงทุนในธุรกิจเสริม และการรักษาสภาพคล่อง

เกี่ยวกับ ZENVIA 
Zenvia ขับเคลื่อนโดยจุดประสงค์ในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มแบบครบวงจร Zenvia มอบความสามารถให้บริษัทต่าง ๆ ในการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารกับลูกค้าที่มีอยู่ จากการโต้ตอบทางกายภาพแบบไร้ตัวตนที่ไม่สามารถปรับขนาดได้ ให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงบริบทแบบดิจิทัลที่ปรับขนาดได้สูงตลอดเส้นทางของลูกค้า แพลตฟอร์มการสื่อสาร CX แบบครบวงจรของ Zenvia รวมไว้ซึ่ง (i) SaaS ที่เน้นแคมเปญ ทีมขาย การบริการลูกค้าและการมีส่วนร่วม (ii) เครื่องมือ เช่น อินเทอร์เฟซโปรแกรมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ หรือ API แชทบอท มุมมองลูกค้าแบบเดี่ยว ผู้ออกแบบการเดินทาง ผู้จัดทำเอกสาร และการรับรองความถูกต้อง และ (iii) ช่องทางต่าง ๆ เช่น SMS, Voice, WhatsApp, Instagram และ Webchat

แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสามารถช่วยเหลือลูกค้าในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการตลาด การสรรหาลูกค้า การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า คำเตือน การบริการลูกค้า การควบคุมการฉ้อโกง การขายแบบไขว้ การรักษาลูกค้า และอื่น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Zenvia ให้บริการลูกค้าที่ยังคงใช้บริการอยู่มากกว่า 10,100 รายทั่วลาตินอเมริกา

ติดต่อ  
ZENVIA Inc. 
Attention to Investor Relations Department 
[email protected] 
Avenida Paulista, 2300, Suites 182 and 184, São Paulo, SP, Brazil 
Zip Code 01310-300

Are you a Corporate Representative of Zenvia Mobile Serviços Digitais, an investor, or a member of the Business Press?