Press Coverage

Alibaba có kế hoạch huy động ít nhất 5 tỷ USD qua trái phiếu

By January 6, 2021 No Comments

Excerpt: … của Dealogic cũng cho thấy các công ty đã bán được 363,2 tỷ USD trái phiếu vào năm ngoái, tăng 9% so với một năm trước đó và là giá trị cao kỷ lục.Nhà phân tích Oshadhi Kumarasiri của LightStream Research, người xuất bản trên nền tảng Smartkarma, …

Ngọc Châu • (Opens in a new window) ⧉

Are you a Professional Journalist?

The Smartkarma Press Pass is a special login created exclusively for pre-approved professional journalists. It allows a journalist to access content on the platform and use all the powerful search and discovery functionality available. Journalists can excerpt and quote from the content on Smartkarma to enrich and support their articles.


Request your Press Pass Now