Jack Ma sắp ra đi, Alibaba rốt ráo ‘đốt’ tiền để nuôi động lực tăng trưởng mới

Excerpt: “Alibaba chưa thấy mảng kinh doanh nào tốt hơn bán lẻ trực tuyến và đó là vấn đề lớn nhất”, Ming Lu, nhà phân tích của mạng lưới tài chính Smartkarma ở Thượng Hải, nhận định.

vietnambiz.vn • (Opens in a new window) ⧉

Are you a Professional Journalist?

The Smartkarma Press Pass is a special login created exclusively for pre-approved professional journalists. It allows a journalist to access content on the platform and use all the powerful search and discovery functionality available. Journalists can excerpt and quote from the content on Smartkarma to enrich and support their articles.


Request your Press Pass Now