Thời kỳ hậu Jack Ma, Alibaba xoay sở tìm hướng đi

Excerpt: Đó là vấn đề lớn nhất. Alibaba chưa tìm thấy mảng kinh doanh nào tốt hơn bán lẻ trực tuyến”, Ming Lu, nhà phân tích tại mạng lưới tài chính Smartkarma ở Thượng Hải, nhận định.

Thứ Năm • (Opens in a new window) ⧉

Are you a Professional Journalist?

The Smartkarma Press Pass is a special login created exclusively for pre-approved professional journalists. It allows a journalist to access content on the platform and use all the powerful search and discovery functionality available. Journalists can excerpt and quote from the content on Smartkarma to enrich and support their articles.


Request your Press Pass Now